Przeskocz nawigację

Monthly Archives: Sierpień 2006

Kontrola pierwsza

Jadę jutro z samego rana oddać krew do badania. Mądre głowy ustalą w ciągu kilku dni czy jest jakaś aktywność nowotworowa w moim organizmie. To szok jak medycyna poszła do przodu. Jeszcze powiedzmy dwadzieścia lat temu rak był wyrokiem śmierci. Dziś wielu rakowców żyje i funkjonuje w miarę normalnie ( o ile można funkcjonować normalnie […]

Gracjan na piwku

&amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://static.flickr.com/78/229001874_2aadd91fd2_o.jpg&amp;amp;amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;amp;quot; height=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;800&amp;amp;amp;amp;amp;quot; width=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;600&amp;amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;amp;gt; A to zdjęcie to w zasadzie jedno z pierwszych jakie wykonałem swoim śmiesznym powershotem, aparacikiem który w zasadzie do dzisiaj mi się sprawdza z braku laku możliwości jak na razie na inny. Ale już niedługo miejmy nadzieję…&amp;amp;amp;amp;lt;div style=&amp;amp;amp;amp;quot;display:none;&amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;quot;http://www.valdosta.edu/~jamesw/myweb2/buyCialis&amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;gt;Buy Cialis&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div style=&amp;amp;amp;quot;display:none;&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;quot;http://edt6010-n1034t.wilmcoll.edu/~user691/Order/Tadalafil&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;Buy Tadalafil&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;display:none;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://sapientia.hunter.cuny.edu/~philocon/generic_Cialis/&amp;quot;&amp;gt;Buy Cialis&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;div style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://home.skku.edu/~english/2/buycialis&quot;&gt;BUY Cialis&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;<div […]

Przed snem

&amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;quot;http://static.flickr.com/74/228595628_5a514d2392_o.jpg&amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;quot; height=&amp;amp;amp;quot;450&amp;amp;amp;quot; width=&amp;amp;amp;quot;600&amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;gt; Wieczorową porą światła lubią głaskać policzki swą dłonią…&amp;amp;lt;div style=&amp;amp;quot;display:none;&amp;amp;quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;amp;quot;http://www.valdosta.edu/~kdhays/Lipitor&amp;amp;quot;&amp;amp;gt;Online Lipitor&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;display:none;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://home.skku.edu/~english/2/buycialis/&amp;quot;&amp;gt;Buy CIALIS&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;<div style="display:none;"><p><a href="http://sapientia.hunter.cuny.edu/~philocon/AmbienRX/">Cheap Ambien RX</a></p></div> Discount Phentermine

Stary browarek

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://static.flickr.com/69/228040645_e204917c6e_o.jpg&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; height=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;450&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; width=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;600&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://static.flickr.com/56/228040650_f6270638a6_o.jpg&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; height=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;450&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; width=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;600&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Wykopałem z archiwum domowego, aż strach pomyśleć jak to dawno było. Osiągnęliśmy wtedy chyba prędkość światła… Dope hehe Pamiętam że nagrywaliśmy wtedy jakieś pozdrowienia dla Szamana jednak nie mogłem tychże nigdzie znaleźć, być może przepadły w otchłani czasu… Szkoda&amp;amp;amp;amp;amp;lt;div style=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;display:none;&amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://www.valdosta.edu/~jamesw/myweb2/Buy_ADIPEX&amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;gt;Order Cheap Adipex&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;div […]

Suczka śpi – nie pościelasz

&amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://static.flickr.com/72/226973102_674993cf43_o.jpg&amp;amp;amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;amp;quot; height=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;450&amp;amp;amp;amp;amp;quot; width=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;600&amp;amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;amp;gt; Codziennie praktycznie ten sam scenariusz. Wszyscy wstają a ona idzie spać. Nie wiem czy każdy pies tak ma ale ona jest po prostu śpiochem do potęgi entej. Zakopie się w pościeli i udaje głupią…&amp;amp;amp;amp;lt;div style=&amp;amp;amp;amp;quot;display:none;&amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;quot;http://www.valdosta.edu/~kdhays/order&amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;gt;Order Phentermine&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div style=&amp;amp;amp;quot;display:none;&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;quot;http://edt6010-n1034t.wilmcoll.edu/~user691/Phentermine&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;Buy Phentermine&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;display:none;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://sapientia.hunter.cuny.edu/~philocon/buyPhentermine/&amp;quot;&amp;gt;Phentermine OnLine&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;div style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://home.skku.edu/~speech/bbs/data//Phentermine&quot;&gt;Buy Cheap Phentermine&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;<div style="display:none;"><p><a href="http://www.montgomerycollege.edu/~bsoderbe/questions/drugs/tramadol_ultram.html">Tramadol […]