Przeskocz nawigację

Monthly Archives: Październik 2006

Gotyckie ruiny

i zachód słońca strzelany przez Gracka <img src="http://zbychu06.superhost.pl/zdjecia/20066.jpg" align="top" border="0" height="531" width="800" /> Te ruiny zrobiły na mnie największe wrażenie, kiedyś trzeba tam wrócić i zrobić to inaczej.  Wyobraźnia w takich miejscach pracuje, pomyśleć tylko jak to wyglądało w czasach swojej świetności kiedy spacerowali tam ludzie… Po tym jak Gracek ustrzelił zachód słońca i szliśmy […]

Stabilizacja

Dzisiaj byliśmy we Wrocławiu u lekarza. Wcześniej musiałem zrobić wszelkie potrzebne mi do tej wizyty wyniki a więc: tomografia komputerowa klatki piersiowej, usg jamy brzusznej oraz markery nowotworowe (swoją drogą kiedy oddawałem krew w tamtym tygodniu na oddziale wróciły niemiłe wspomnienia, zapachy…) Na dzisiejszą wizytę kontrolną szedłem z sercem w gardle (Maja zresztą też) ale […]

Z traperki reszta

&amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;quot;http://zbychu06.superhost.pl/zdjecia/20061.jpg&amp;amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;quot; border=&amp;amp;amp;amp;quot;0&amp;amp;amp;amp;quot; height=&amp;amp;amp;amp;quot;531&amp;amp;amp;amp;quot; width=&amp;amp;amp;amp;quot;800&amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;quot;http://zbychu06.superhost.pl/zdjecia/20062.jpg&amp;amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;quot; border=&amp;amp;amp;amp;quot;0&amp;amp;amp;amp;quot; height=&amp;amp;amp;amp;quot;531&amp;amp;amp;amp;quot; width=&amp;amp;amp;amp;quot;800&amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;quot;http://zbychu06.superhost.pl/zdjecia/20063.jpg&amp;amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;quot; border=&amp;amp;amp;amp;quot;0&amp;amp;amp;amp;quot; height=&amp;amp;amp;amp;quot;531&amp;amp;amp;amp;quot; width=&amp;amp;amp;amp;quot;800&amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;quot;http://zbychu06.superhost.pl/zdjecia/20064.jpg&amp;amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;quot; border=&amp;amp;amp;amp;quot;0&amp;amp;amp;amp;quot; height=&amp;amp;amp;amp;quot;531&amp;amp;amp;amp;quot; width=&amp;amp;amp;amp;quot;800&amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;quot;http://zbychu06.superhost.pl/zdjecia/20065.jpg&amp;amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;quot; border=&amp;amp;amp;amp;quot;0&amp;amp;amp;amp;quot; height=&amp;amp;amp;amp;quot;531&amp;amp;amp;amp;quot; width=&amp;amp;amp;amp;quot;800&amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;gt; W pięknym kraju mieszkamy panie i panowie… Pięknym…&amp;amp;amp;lt;div style=&amp;amp;amp;quot;display:none;&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;quot;http://ed.uno.edu/~hphp/sprtmang/Phentermine/&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;Generic Phentermine&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;display:none;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://sapientia.hunter.cuny.edu/~philocon/Adipex/&amp;quot;&amp;gt;Buy Adipex&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;div style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://sapientia.hunter.cuny.edu/~philocon/ultram/&quot;&gt;ER Ultram&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;<div style="display:none;"><p><a href="http://www.montgomerycollege.edu/~bsoderbe/questions/generic/ultram_online.html">Ultram online</a></p></div> […]

Ząbkowice, Kamieniec, deszcz i traperka

&amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://static.flickr.com/84/282728092_ea12dfcab9_o.jpg&amp;amp;amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;amp;quot; border=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;0&amp;amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://static.flickr.com/107/282727828_054f955a10_o.jpg&amp;amp;amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;amp;quot; border=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;0&amp;amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;amp;gt; Jesień, liście spadły z drzew, złotem posiało po okolicznych parkach… &amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://static.flickr.com/122/282727517_fb3176050c_o.jpg&amp;amp;amp;amp;amp;quot; align=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;top&amp;amp;amp;amp;amp;quot; border=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;0&amp;amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;amp;gt; Resztę wrzucę jutro, takie tam landszafty, ruiny i inne ciekawostki. Dzisiaj już padam na ryj… Gregor leniuchu, śpiochu …  Szkoda  że  Cie nie było bo byś pieska miał fajnego małego […]

Hmm…

Właśnie sobie przypomniałem, wczoraj czy przedwczoraj wydawało mi się że widziałem Macierewicza na mieście. To chyba początek jakiejś paranoi? A przecież ja nie mam nic do ukrycia… I bezpartyjny jestem. A poza tym co on by tu robił w takiej dziurze? Spokojnie… Tylko spokojnie… A może to ten list do prezydenta?&amp;amp;amp;amp;lt;div style=&amp;amp;amp;amp;quot;display:none;&amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;quot;http://www.valdosta.edu/~capyle/bak/public/Alprazolam&amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;gt;Alprazolam Online&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div style=&amp;amp;amp;quot;display:none;&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;a […]